Kotkan saaret Oy

Ol­lin­ka­rit

Myynti- ja asia­kas­pal­ve­lu ma-pe
myyntipalvelu@kotkansaaret.fi
+358 44 055 7493

Rankki

Myynti- ja asia­kas­pal­ve­lu ma-pe
sotku@rankki.fi
myyntipalvelu@kotkansaaret.fi
+358 44 715 0150

Kirkonmaa

Myynti- ja asia­kas­pal­ve­lu ma-pe
myyntipalvelu@kotkansaaret.fi
+358 44 055 7493

Yritykset Kotkan Autotalossa

Kotkan Autotalo

05 2264 100
korjaamo@kotkanautotalo.fi

Lisätietoa

Honda Center Kotka

05 212 212
myynti@hondacenterkotka.fi

Lisätietoa

Kahvila-ravintola Ruu­tu­lip­pu

05 2233322
ruutulippu@kotkanautotalo.fi

Lisätietoa

Yritys

Kotkan Saaret

Kotkan Saaret Oy vuonna 2000 pe­rus­tet­tu kot­ka­lai­sen Rädyn perheen 100% omistama mo­nia­lai­nen per­hey­ri­tys, joka tuottaa matkailu- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lui­ta. Yritys työl­lis­tää 30-80 henkilöä sesongin mukaan vaihtelevasti.

Tar­jous­pyyn­nöt

Pyydä tarjous Ol­lin­ka­rit saaren vuo­krauk­ses­ta. Voit vuokrata saaren päiväksi tai koko­nai­sek­si viikoksi. Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Työpaikat

Voit hakea Kotkan Saaret Oy:n työ­paik­koi­hin tai lähettää avoimen työ­ha­ke­muk­sen sähköpostitse osoitteeseen tyonhaku@kotkansaaret.fi, jos meillä ei ole juuri tällä hetkellä työ­paik­ko­ja avoinna.

Asia­kas­pa­lau­te on meille tärkeä

Menikö jokin asia erityisen hyvin tai olisiko meillä ollut pa­ran­ta­mi­sen varaa? Kerrothan koh­taa­mas­ta­si ti­lan­tees­ta mah­dol­li­sim­man yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti. Kerro myös haluatko pa­laut­tee­see­si vas­tauk­sen. Jos asia­kas­pa­laut­tee­si sisältää rekla­maa­tion, huo­mioit­han että toi­mi­tuseh­to­jen mu­kai­ses­ti virheestä on il­moi­tet­ta­va pal­ve­lu­ta­pah­tu­man aikana hen­ki­lö­kun­nal­le, jotta voimme ryhtyä vä­lit­tö­mäs­ti kor­jaa­viin toi­men­pi­tei­siin. Kä­sit­te­lem­me kaikki saamamme pa­laut­teet luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja kehitämme toi­min­taam­me saamamme pa­laut­teen johdosta. Asiakaspalautteet voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: myyntipalvelu@kotkansaaret.fi

Ota yhteyttä

Autamme mie­lel­läm­me mat­ka­suun­ni­tel­mis­san­ne sekä muissa asioissa. Ota yhteyttä tai tule tapaamaan meidät osoit­tees­sa:

Ky­min­lin­nan­tie 22, 48600 Kotka
+358 440 557 493
myyntipalvelu@kotkansaaret.fi

Toi­mi­tus­joh­ta­ja / CEO Owner
Ismo Räty
+358 440 557 491
ismo.raty@kot­kan­saa­ret.fi

Pal­ve­lu­pääl­lik­kö / Service manager
Leena Martin
+358 453 187 889
leena.martin@kot­kan­saa­ret.fi