1622454890227_Rankki%20ilmakuva-me.jpg

Osta tai rakenna Rankkiin

Myytävänä ja vuokrattavana Kotkan saaristossa Kirkonmaan ja Rankin saarilla asuntoja ja tontteja. Rankista myytävänä myös vakituiset asunnot. Kirkonmaan ja Rankkin saarilta voit ostaa tai vuokrata asunnon rivitaloista, jotka olivat ennen armeijan henkilökunnan koteja. Rivitaloasuntoja vuokrataan myös pitkäaikaiskäyttöön sekä myydään loma- ja viikko-osakkeina. Asunnot ovat 70-luvun retrohenkisiä ja peruskuntoisia 2-6 hengelle, joissa on keittiöt, kylpyhuoneet, makuuhuoneet, olohuoneet sekä merinäköalalliset ruokailutilat. 


Lue lisää vuokraukseseta


Ota yhteyttä

Ismo Räty

ismo.raty@kotkansaaret.fi

Myydään Kotkan saa­ris­tos­sa

1623660324159_DSCF6101-me.jpg

Rankin sääasema, 1933

Punainen puurakennus, peltikatto, 2 h, sijainti lähellä Rankin satamaa. Ilmatieteen laitoksella on pitkä mittaushistoria Rankin saarella; toiminta on alkanut jo vuonna 1933. Havaintoaikasarja on ilmastollisesti erittäin tärkeä. ”Ohutta yläpilveä” tuli Merisään kuuntelijoille tutuksi, koska Rankki oli aiemmin listan ensimmäinen havaintoasema.


Lisätietoja

49 000€

1623660360174_2f430b25-defd-fefd-a250-ceefd48dbd12-me.jpg

Rivitalo, 3h+k+kh+terassi, 79 m2

Entinen Rankin linnakkeen armeijan vuonna 1973 valmistunut kantahenkilökunnan asunto taloyhtiön hehtaarin rantatontilla Rankin itärannalla. Lähellä Rankin palveluita. Ympärillä upea luonto ja loistavat kalavedet.  Olohuoneesta ja makuuhuoneista on upeat näkymät merelle Rankista itään. Olohuoneesta on käynti isolle terassille.


Lisätietoja

79 000€

1623660323383_koulu-me.jpg

Kir­kon­maan koulu 154,0 m²

Punatiilinen rappaamaton rakennus on toiminut linnakesaaren kantahenkilökunnan lasten kansakouluna, rakennettu 1941. Harjakattoisen rakennuksen rannanpuoleisella sivulla on korkea betoninen avoporras. Betonisokkeli on varsin korkea ja sen sisällä on huoltotiloja. Entinen koulu sijaitsee rantatontilla.


Lisätietoja

88 000€

1623664542294_ORIGINAL-me.jpg

Ma­joi­tus­ra­ken­nus 1940, 40m2

Majoitusrakennus rakennettu 1940. Lomalaudoitettu ilmeisesti lautarakenteinen asuinrakennus vuodelta 1940. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen arkiston päiväämättömässä piirustuksessa merkintä “Malli Ahlström”, mikä viittaa Ahlströmin tehtaan tuotantoon. 1940-luvun tehdasvalmisteinen tyyppitalo. Ulkorakennus 1941, vaatimaton ulkohuone.


Lisätietoja

180 000

1623666134475_ORIGINAL%20(1)-me.jpg

Koko­nai­nen rivitalo 6 asuntoa - 3h+k+kph, 440,4 m²

Vuonna 1959 rakennettu Kirkonmaan saarella.

Tästä helppo hoitoinen loma-asunto omaksi tai sijoitukseen upealla Kirkonmaan saarella jonne ympärivuotinen laiva reitti! Huoneistoilla oma rantatontti rakennuksen edessä. Saaressa löytyy kahvila - kauppa Linnakekerho Knaapi joka palvelee asukkaita kesäkaudella.


Lisätietoja

290 000

1623666710544_ORIGINAL%20(2)-me.jpg

Lo­ma­huo­neis­to 2 h+k+kph, 60,6 m²

Vuonna 1959 rakennettu Kirkonmaan saarella.

Tästä helppo hoitoinen loma-asunto omaksi tai sijoitukseen upealla Kirkonmaan saarella jonne ympärivuotinen laiva reitti! Huoneistoilla oma rantatontti rakennuksen edessä. Saaressa löytyy kahvila - kauppa Linnakekerho Knaapi joka palvelee asukkaita kesäkaudella.


Lisätietoja

32 735

RANKIN TONTIT

1631688341823_itaranta-me.jpg

Ran­ta­tont­ti Rankista

219 000 €

1631688341775_lansiranta-me.jpg

Ran­ta­tont­ti Rankista

169 000 €

1631688341828_satama1-me.jpg

Ran­ta­tont­ti Rankin satamassa

149 000 €

1631690755922_ulkoaalhaalta-me.jpg

Raakku - ra­vin­to­la­ra­ken­nus

265 000 €

Muut myytävät kohteet

Myydään tar­jous­ten pe­rus­teel­la

Kir­kon­maan lin­na­ke­saa­ren entiset puo­lus­tus­voi­mien ra­ken­nuk­set myydään uusio käyttöön, alus­ta­vas­ti merkityin määrä-aloin joihin pääset vielä ha­lu­tes­sa­si vai­kut­ta­maan. Saareen on ym­pä­ri­vuo­ti­nen lai­vayh­teys, johon saat mukaan tar­vit­taes­sa oman autonkin joten kohteet sopivat niin matkailun-/ yritysten tar­pei­siin sekä omaan vapaa-aikaan vaikka su­kel­lus­lei­ri­kes­kuk­sek­si tms.  Kir­kon­maan saaren poh­jois­osaa tullaan ke­hit­tä­mään  matkailua- ja vapaa-aja­na­su­mis­ta pal­ve­le­vak­si alueeksi.  Vuodesta 1998 alkaen tehtyjen puo­lus­tus­voi­mien ra­ken­ne­muu­tos­ten jälkeen on Itäisen Suo­men­lah­den ainoa jäljelle jäänyt alu­eel­li­nen ran­nik­ko­jouk­ko ollut Kotkan Ran­nik­ko­pa­tal­joo­na ja ainoa linnake Kirkonmaa, samalla loppui Kir­kon­maan lin­nak­keen käyttö va­rus­kun­ta­na. Vaihdossa huo­mioi­daan mm. ajoneuvot, laivat, kai­vin­ko­neet, kiin­teis­töt yms. 

1623667541048_9-me.jpg
1623667542050_6-me.jpg
1623667540992_11-me.jpg
1623738963483_t%C3%A4m%C3%A4-me.jpg
1623667540928_1-me.jpg
1623667541735_10-me.jpg
1623667541861_15-me.jpg
1623667542064_2-me.jpg
1623667541766_3-me.jpg
1623667541978_12-me.jpg
1623667541754_8-me.jpg
1623667541596_4-me.jpg
1623667541700_5-me.jpg
1623667541948_13-me.jpg
1623667541638_14-me.jpg
1623660324159_DSCF6101-me.jpg

Rakenna Rankkiin

Rankin osa-yleiskaavan ja asemakaavan hankkeet valmistuivat kesällä 2018. Kaavoitus mahdollistaa uusien loma-asuntojen ja matkailua tukevan palvelurakenteen lisärakentamisen. Uutta rakennusoikeutta on noin 6000 kerrosneliömetriä ja noin 29 rakennuspaikan verran.


Rakenna oma yksityinen kesämökki perheelle tai edustusmökki yritykselle, jäsenetukohde yhdistyksen jäsenille tai virkistyspaikka työyhteisölle tai vaikka loma-asuntoja kaupalliseen tarkoitukseen. Uudet loma-asunnot voivat olla kerrospinta-alaltaan 75-500 m².


Ota yhteyttä

Ismo Räty

1622454886918_11096462_862531150459444_5371734053220517757_n-me.jpg

Yh­teys­tie­dot

Kotkan Saaret Oy

1590945-2


Myynti- ja asia­kas­pal­ve­lu

+358 44 055 7493

myyn­ti­pal­ve­lu@kot­kan­saa­ret.fi


Ky­min­lin­nan­tie 22

48600 Kotka

Las­ku­tusosoi­te

Ope­raat­to­ri

OpusCa­pi­ta Solutions Oy 


Verk­ko­las­ku­tusosoi­te 003715909452


OVT-tunnus

003715909452

Pa­pe­ri­las­kut osoit­tee­seen
Kotkan Saaret Oy, PL 93387
00063 LASKUNET

© Kotkan Saaret Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.