Vierasvenesatama

Rankin vierassatama sijaitsee saaren pohjoiskärjessä.  Vierassatamassa on venepaikkoja noin 20 veneelle. Mahdollisuus myös varata venepaikka ennakkoon.

Ravintola

Ravintola Sotku on palvellut Rankissa aiemmin sotilaskotina. Ravintola on saaren vastaanottopiste vierasveneilijöille ja majoittujille sekä muillekin vieraille.

Majoitus

Rankissa on mahdollista valita eri ma­joi­tus­vaih­toeh­to­ja kuten armeijan kasarmi-, tupa-, teltta-, puolijoukkueteltta-, sääasema-, rannikkotykin miehistösuoja- tai bunkkerimajoitus.

Historiaopastus

RT-Rautaa his­to­riao­pas­tuk­sil­la Kapteeni Kalle Kustaa Kanuunan kertoamana  koetaan sotaa, saaristoluontoa ja elämää. Painopistealueena on Kotkan edustan merialue.

So­ti­las­saa­ri Kotkan saa­ris­tos­sa

Luon­non­kau­nis Rankin lin­na­ke­saa­ri tarjoaa erin­omai­set puitteet kokoon­tu­mi­sil­le, ret­kei­lyyn ja vaikka loma-asumiseen entisellä so­ti­las­saa­rel­la. Nykyisin saari on vapaa-ajan käytössä ympäri vuoden, jossa on luon­to­pol­ku­ja, 20 veneen vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma ja sauna. Voit tilata opas­tus­kier­rok­sen kuul­lak­se­si Rankin vä­rik­kääs­tä his­to­rias­ta. Pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja Fin­fer­ries-saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la.

Rankki on entinen so­ti­las­saa­ri ja ny­kyi­sin­kin se tunnetaan me­ri­sää­tie­do­tuk­ses­ta “Kotka Rankki – ohutta yläpilveä”. Ohut yläpilvi ei ole vain legendaa vaan myös val­lit­se­vin säätila Rankissa.

Rankin kaavoitus valmistui syksyllä 2018, ja se on kehittyvä mat­kai­lu­pal­ve­lui­den ja loma-asumisen saari. Saareen saa 29 uutta ra­ken­nus­paik­kaa. Tieverkko on kunnossa ja Rankki on liitetty sähkö- ja ve­si­joh­to­verk­koon. Sataman laituri va­rus­tet­tu raskaan lii­ken­teen ramp­pi­pai­kal­la, joten ra­ken­nus­vai­heen lo­gis­tiik­ka on helposti jär­jes­tet­tä­vis­sä.

Maa­kun­ta­kaa­vas­sa Rankki on merkitty erittäin mer­kit­tä­väk­si mat­kai­lu­pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mis­koh­teek­si. Elä­köi­ty­neet so­ti­las­saa­ret kiin­nos­ta­vat mat­kai­li­joi­ta ja Rankissa onkin käynyt jo kymmeniä tuhansia vieraita tutus­tu­mas­sa 100 vuotta sul­jet­tu­na olleeseen so­ti­las­saa­reen.

Sijainti

Rankin saari – Kotka

60.3777° 26.956°
+358 44 715 0150