Rankki (ruots. Rankö) oli puolustusvoimien käytössä ollut vartiolinnakesaari Kotkan edustalla Suomenlahdessa, noin 10 kilometrin ja 40 minuutin merimatkan päässä Kotkansaarelta.

Rankissa oli puolustusvoimain ylläpitämä sääasema, joka teki merisäätiedotuksia Ilmatieteen laitokselle. Parhaiten Rankki tunnettaneen juuri sääasemastaan, jonka säätiedot luetaan päivittäin radion me­ri­sää­tie­do­tuk­ses­sa, esimerkiksi: ”Kotka Rankki: ohutta yläpilveä, näkyvyys…”. Rankki oli vailla pysyvää asutusta 1900-luvun alkuvuosiin saakka. Saaren eteläkärjessä oli ollut ainakin 1800-luvun alusta saakka yksinkertainen väylämerkki eli pooki. Vuosisadan keskivaiheilla tämä tunnusmajakka rakennettiin uudestaan kivestä.

Venäläiset aloittivat Rankin saaren linnoittamisen 1914 ensimmäisen maailmansodan aikana. Sen oli määrä olla osa laajamittaista Pietari Suuren merilinnoitusta, joka ulottui Suomenlahden molemmille rannoille. Rankki kuuluu yhdessä Kilpisaaren kanssa itäisen Suomenlahden pat­te­ri­jär­jes­tel­mään, jonka muut osat ovat nykyään Venäjän puolella. Vaikuttaa siltä, että Rankin linnoittaminen jäi vallankumouksen vuonna 1917 pahasti kesken vaikka se oli otettu ran­nik­ko­puo­lus­tuk­sen käyttöön 1916. Tuolta ajalta on saarella linnoituslaitteiden lisäksi ainoastaan puinen miehistökasarmi. Ensimmäisen maailmansodan aikaisen rakennustoiminnan tutkimusta haittaa Rankkia koskevan venäläisen pii­rus­tus­ma­te­ri­aa­lin puuttuminen esimerkiksi Kansallisarkiston venäläisistä so­ti­las­asia­kir­jois­ta.

Vuoden 2006 lopussa Rankki muutettiin vartiolinnakkeeksi, ja varusmieskoulutus lopetettiin, mutta saari jäi kuitenkin puolustusvoimien harjoitusalueeksi. Kotkan rannikkopataljoona lakkautettiin vuoden 2013 loppuun mennessä ja Senaatti-kiinteistöt myi 21.1.2015 Rankin ja Kirkonmaan varuskunta-alueet kotkalaisen yrittäjän Ismo Rädyn perustamalle yhtiölle Kotkan Saaret Oy:lle. Rankin saarella on n. 30 rakennusta tai suojarakennusta, lisäksi suuri joukko linnoitteita ja pesäkkeitä.

Aikajana Rankin ja Kir­kon­maan his­to­rias­ta

RT-Rautaa his­to­riao­pas­tuk­set

Opastus Rankissa

RT-Raudan Kapteeni Kalle Kustaa Kanuuna on toiminut Rankin ja Kirkonmaan linnakkeen päällikkönä ja vetänyt Mannerheim- ja historiamatkoja mm. Venäjälle ja Virumaalle. Hän on esitelmöinyt historia- ja sotilasaiheista kymmeniä kertoja ja kirjoittanut kymmeniä lehtiartikkeleita.

Lue lisää