Lin­na­ke­saa­ri

Kirkonmaa on entinen Puo­lus­tus­voi­mien lin­na­ke­saa­ri, joka on toiminut tuhansien so­ti­lai­den kou­lu­tus­paik­ka­na. Nykyisin se on ym­pä­ri­vuo­ti­nen hurmaava luon­to­mat­kai­lu­koh­de ja vapaa-ajan asumisen saari. Pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja Fin­fer­ries saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la.

Mat­kai­lu­pal­ve­lu­ja

Kir­kon­maal­ta löytyy mo­ni­puo­li­sia mat­kai­lu­pal­ve­lui­ta. Vie­ras­ve­ne­sa­ta­man lä­hei­syy­des­tä löydät Ran­ta­baa­ri Knaapin, joka on avoinna ke­sä­kau­del­la. Knaapissa kah­vi­la­tuot­tei­den lisäksi voit tilata ennakkoon elin­tar­vik­kei­ta tai muita tar­vik­kei­ta. Saarella on vuo­krat­ta­vis­sa sauna ja ran­ta­hu­vi­la.

Majoitus

Lin­na­ke­saa­rel­la majoitut edul­li­ses­ti vuo­kraa­mal­la loma-asunnon ri­vi­ta­lois­ta, jotka toimivat ennen armeijan hen­ki­lö­kun­nan koteina. Ne ovat ma­joit­ta­neet tuhansia sotilaita. Varaukset vie­ras­ve­ne­sa­ta­man lä­hei­syy­des­sä si­jait­se­vas­ta Ran­ta­baa­ri Knaapista, joka palvelee ke­sä­kau­del­la.

Lue lisää

Loma-asunto

Osta tai vuokraa loma-asunnot saaren ri­vi­ta­lois­ta, jotka olivat ennen armeijan hen­ki­lö­kun­nan koteja.

Lue lisää

Vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma

Kir­kon­maan saarella on vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma, johon mahtuu hyvin veneitä. Varaukset Ran­ta­baa­ri Knaapista, joka palvelee ve­nei­li­jöi­tä ke­sä­kau­del­la.

Lue lisää