Myytävänä ja vuokrattavana Kotkan saaristossa Kirkonmaan ja Rankin saarilla asuntoja ja tontteja. Rankista myytävänä myös vakituiset asunnot. Kirkonmaan ja Rankkin saarilta voit ostaa tai vuokrata asunnon rivitaloista, jotka olivat ennen armeijan henkilökunnan koteja. Rivitaloasuntoja vuokrataan myös pitkäaikaiskäyttöön sekä myydään loma- ja viikko-osakkeina. Asunnot ovat 70-luvun retrohenkisiä ja peruskuntoisia 2-6 hengelle, joissa on keittiöt, kylpyhuoneet, makuuhuoneet, olohuoneet sekä merinäköalalliset ruokailutilat.

Lue lisää vuokraukseseta

Ota yhteyttä

Ismo Räty
ismo.raty@kotkansaaret.fi

Myydään Kotkan saaristossa

Lo­ma­huo­neis­to 2 h+k+kph, 60,6 m²

Vuonna 1959 ra­ken­net­tu Kir­kon­maan saarella.

Tästä helppo hoitoinen loma-asunto omaksi tai si­joi­tuk­seen upealla Kir­kon­maan saarella jonne ym­pä­ri­vuo­ti­nen laivareitti! Huo­neis­toil­la oma ran­ta­tont­ti ra­ken­nuk­sen edessä. Saaresta löytyy kahvila – kauppa Lin­na­keker­ho Knaapi, joka palvelee asukkaita ke­sä­kau­del­la.

Li­sä­tie­to­ja

32 735 €

Ma­joi­tus­ra­ken­nus 1940, 40m2

Majoitusrakennus rakennettu 1940. Lomalaudoitettu ilmeisesti lautarakenteinen asuinrakennus vuodelta 1940. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen arkiston päiväämättömässä piirustuksessa merkintä “Malli Ahlström”, mikä viittaa Ahlströmin tehtaan tuotantoon. 1940-luvun tehdasvalmisteinen tyyppitalo. Ulkorakennus 1941, vaatimaton ulkohuone.

Lisätietoja

180 000 €

Rankin sääasema, 1933

Punainen puurakennus, peltikatto, 2 h, sijainti lähellä Rankin satamaa. Ilmatieteen laitoksella on pitkä mittaushistoria Rankin saarella; toiminta on alkanut jo vuonna 1933. Havaintoaikasarja on ilmastollisesti erittäin tärkeä. ”Ohutta yläpilveä” tuli Merisään kuuntelijoille tutuksi, koska Rankki oli aiemmin listan ensimmäinen havaintoasema.

49 000 €

Kir­kon­maan koulu 154,0 m²

Punatiilinen rappaamaton rakennus on toiminut linnakesaaren kantahenkilökunnan lasten kansakouluna, rakennettu 1941. Harjakattoisen rakennuksen rannanpuoleisella sivulla on korkea betoninen avoporras. Betonisokkeli on varsin korkea ja sen sisällä on huoltotiloja. Entinen koulu sijaitsee rantatontilla.

Lisätietoja

185 000 €

Rankin tontit

Rantatontti Rankista

219 000 €

Raakku – ra­vin­to­la­ra­ken­nus

265 000 €

Rantatontti Rankista

169 000 €

Ran­ta­tont­ti Rankin satamassa

149 000 €

Muut myytävät kohteet

Myydään tar­jous­ten pe­rus­teel­la

Kir­kon­maan lin­na­ke­saa­ren entiset puo­lus­tus­voi­mien ra­ken­nuk­set myydään uusiokäyttöön, alus­ta­vas­ti merkityin määrä-aloin joihin pääset vielä ha­lu­tes­sa­si vai­kut­ta­maan. Saareen on ym­pä­ri­vuo­ti­nen lai­vayh­teys, johon saat mukaan tar­vit­taes­sa oman autonkin joten kohteet sopivat niin matkailun-/ yritysten tar­pei­siin sekä omaan vapaa-aikaan, vaikka su­kel­lus­lei­ri­kes­kuk­sek­si tms. Kir­kon­maan saaren poh­jois­osaa tullaan ke­hit­tä­mään matkailua- ja vapaa-aja­na­su­mis­ta pal­ve­le­vak­si alueeksi. Vuodesta 1998 alkaen tehtyjen puo­lus­tus­voi­mien ra­ken­ne­muu­tos­ten jälkeen on Itäisen Suo­men­lah­den ainoa jäljelle jäänyt alu­eel­li­nen ran­nik­ko­jouk­ko ollut Kotkan Ran­nik­ko­pa­tal­joo­na ja ainoa linnake Kirkonmaa. Samalla loppui Kir­kon­maan lin­nak­keen käyttö va­rus­kun­ta­na. Vaihdossa huo­mioi­daan mm. ajoneuvot, laivat, kai­vin­ko­neet, kiin­teis­töt yms.

Rakenna Rankkiin

Rankin osa-yleiskaavan ja asemakaavan hankkeet valmistuivat kesällä 2018. Kaavoitus mahdollistaa uusien loma-asuntojen ja matkailua tukevan palvelurakenteen lisärakentamisen. Uutta rakennusoikeutta on noin 6000 kerrosneliömetriä ja noin 29 rakennuspaikan verran.

Rakenna oma yksityinen kesämökki perheelle tai edustusmökki yritykselle, jäsenetukohde yhdistyksen jäsenille tai virkistyspaikka työyhteisölle tai vaikka loma-asuntoja kaupalliseen tarkoitukseen. Uudet loma-asunnot voivat olla kerrospinta-alaltaan 75-500 m².

Ota yhteyttä

Ismo Räty

+358 44 055 7491
tontit@rankki.fi