Hyvä tietää ennen matkaa

Läh­tö­paik­ka

Merimatka taxi­ve­neil­lä sekä reit­ti­liin­nea­luk­sel­la alkaa Sapokan ve­ne­sa­ta­mas­ta Kot­kan­saa­ren ete­lä­osas­ta. Kahvila-Ravintola Tulikukko on loistava kokoon­tu­mis­paik­ka, jonka antimista voi nau­tis­kel­la te­ras­sil­la odo­tel­les­sa alusten lähtöä. Alueella on runsaasti mak­sut­to­mia py­sä­köin­ti­paik­ko­ja. Tulikukon ja ve­ne­sa­ta­man osoite on:

Sa­po­kan­ka­tu 3, 48100 Kotka


Va­rau­tu­mi­nen sään mukaan 

Merelle läh­det­täs­sä on hyvä va­rus­tau­tua hieman yli­mää­räi­sel­lä vaa­te­tuk­sel­la. Sää saatta muuttua matkan aikana mer­kit­tä­väs­ti. Ilman vii­le­ne­mi­nen, sade ja tuuli saattavat muuttaa olo­suh­tei­ta ennen pa­luu­mat­kaa. Saatat tarvita myös suojaa au­rin­gol­ta. Au­rin­ko­voi­det­ta kannattaa varata mukaan. Sään läm­me­tes­sä tarvitset myös juo­ma­vet­tä, joten muis­tat­han täyttää juo­ma­pul­lon. Jos tar­koi­tuk­se­na on patikoida saa­ris­tos­sa, jalkaan kannattaa laittaa tukevat kengät, joissa on pitävät pohjat. Sammal/jä­kä­lä­peit­tei­set kalliot saattavat olla kui­va­na­kin liukkaita, joten ole tarkkana, mihin astut.


Punkit ja niiltä suo­jau­tu­mi­nen

Kotka ja Kotkan saaristo kuuluu punkki-ris­kia­lu­ee­seen. Punkit viihtyvät metsässä ja pitkässä hei­ni­kos­sa. Suo­sit­te­lem­me kulkemaan tie­a­lueil­la ja poluilla. Pit­kä­hi­hai­sil­la vaat­teil­la, saap­pail­la ja su­jaut­ta­mal­la puntit sukkien sisään suo­jau­tu­dut punkeilta pu­keu­tu­mal­la. Käyt­tä­mäl­lä punk­kei­hin tehoavaa hyön­teis­kar­koi­tet­ta iholla ja vaat­teis­sa lisäät suojaa punkkeja vastaan. Päivän jälkeen kannattaa tehdä huo­lel­li­nen punk­ki­syy­ni, ettei punkki ole päässyt iholle kä­ve­le­mään. Hen­ki­lö­kun­tam­me neuvoo ja opastaa tar­vit­taes­sa, miten parhaiten vältyt punkeilta.


Mukaan otettavat eväät ja varusteet

Jo­kai­sel­la on oman­lai­nen suun­ni­tel­ma matkan si­säl­lök­si. Huo­mioit­han, että tuot luonnosta pois kaiken sen, jota olet sinne vienytkin. Kun tämä on mielessä jo retkeä val­mis­tel­les­sa, osaat suun­ni­tel­la ja paketoida mukaan otettavat eväät niin, että takaisin kulkeva jätepussi kulkee helposti mukana. Pidetään saaristo siistinä.


On­net­to­muu­den sattuessa

Jos jotain on­net­to­muut­ta tapahtuu - hä­tä­kes­kus 112 on en­sisi­jai­nen hä­ly­tys­nu­me­ro. Hä­tä­kes­kus mää­rit­te­lee avun­tar­peen. Noudata hä­tä­kes­kuk­sen antamia ohjeita. Jos et tiedä missä olet, käytä äly­pu­he­li­men 112 so­vel­lus­ta. Jos läsnä on useampia hen­ki­löi­tä, pyydä ottamaan yhteyttä hen­ki­lö­kun­taam­me, jolloin voimme antaa ensiapua.Älä epäröi ottaa yhteyttä hen­ki­lö­kun­taam­me tulevaan matkaasi liit­ty­vis­sä asioissa. Autamme parhaamme mukaan, että mat­kas­ta­si tulee iki­muis­toi­nen.1622454887845_187086856_2861268960790474_9052048647373061364_n-me.jpg
1622454887921_94159608_130845615220721_8170388811998560256_n-fpna6-me.jpg
1622454888702_11112483_877948495584376_8899730772907870226_o-me.jpg
1623304040551_13498088_1091515280894362_8436691485393865214_o-me.jpg

Yh­teys­tie­dot

Kotkan Saaret Oy

1590945-2


Myynti- ja asia­kas­pal­ve­lu

+358 44 055 7493

myyn­ti­pal­ve­lu@kot­kan­saa­ret.fi


Ky­min­lin­nan­tie 22

48600 Kotka

Las­ku­tusosoi­te

Ope­raat­to­ri

OpusCa­pi­ta Solutions Oy 


Verk­ko­las­ku­tusosoi­te 003715909452


OVT-tunnus

003715909452

Pa­pe­ri­las­kut osoit­tee­seen
Kotkan Saaret Oy, PL 93387
00063 LASKUNET

© Kotkan Saaret Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.