Vierasvenesatama

Kirkonmaalta löytyy monipuolisia matkailupalveluita kuten vieras-venesataman. Saarella on myös vuokrattavissa sauna ja rantahuvila.

Kahvila

Rantabaari Knaapi on avoinna kesäkaudella. Rantabaari Knaapissa kahvilan lisäpalveluna voi tilata elintarvikkeita sekä muita tarvikkeita.

Loma-asunto

Osta tai vuokraa loma-asunto Kirkonmaan saarelta rivitaloista, jotka olivat ennen armeijan henkilökunnan koteja. Lisätietoja osta tai vuokraa sivulla.

Liikenneyhteys

Kirkonmaa on luontomatkailukohde ja vapaa-ajan asumisen saari. Pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja liikennealuksilla.

Lin­na­ke­saa­ri

Kirkonmaa on entinen Puo­lus­tus­voi­mien lin­na­ke­saa­ri, joka on toiminut tuhansien so­ti­lai­den kou­lu­tus­paik­ka­na. Kir­kon­maan poh­jois­pääs­sä on mat­kai­lu­pal­ve­lui­den alue. Vie­ras­ve­ne­sa­ta­man lä­hei­syy­des­sä on Ran­ta­baa­ri Knaapi, joka palvelee ke­sä­kau­del­la. Knaapissa saat kah­vi­la­tuot­tei­den lisäksi vuo­krat­tua ma­joi­tus­ta lä­hei­sis­tä ri­vi­ta­lois­ta, jotka olivat ennen armeijan hen­ki­lö­kun­nan koteja. Nykyisin se on ym­pä­ri­vuo­ti­nen hurmaava luon­to­mat­kai­lu­koh­de ja vapaa-ajan asumisen saari. Pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja Fin­fer­ries saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la.

Kirkonmaa on saari Suo­men­lah­des­sa Kotkan edustalla. Saaren pinta-ala on 7,9 km². Kirkonmaa kuuluu Kotkan kau­pun­kiin ja Kuutsalon kylään. Ennen saari kuului Kymin pitäjään.

Kir­kon­maan saaren ete­lä­puo­li muodosti vuoteen 2013 asti Kotkan ran­nik­ko­pa­tal­joo­nan Kir­kon­maan lin­nak­keen. Saaren län­si­ran­nal­la on vankka kivi- ja be­to­ni­ra­ken­tei­nen puo­lus­tus­voi­mien laituri, jota käyttävät myös yh­tey­sa­luk­set.

Voit myös ostaa tai vuokrata loma-asunnot saaren ri­vi­ta­lois­ta, jotka olivat ennen armeijan hen­ki­lö­kun­nan koteja. Li­sä­tie­to­ja osta tai rakenna sivulla.

Sijainti

Kirkonmaan saari – Kotka

60.3777° 26.956°
+358 44 055 7493