Palvelut

Lin­na­ke­saa­ri

Kirkonmaa on entinen Puo­lus­tus­voi­mien lin­na­ke­saa­ri, joka on toiminut tuhansien so­ti­lai­den kou­lu­tus­paik­ka­na. Nykyisin se on ym­pä­ri­vuo­ti­nen hurmaava luon­to­mat­kai­lu­koh­de ja vapaa-ajan asumisen saari. Pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja Fin­fer­ries saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la.


Mat­kai­lu­pal­ve­lu­ja

Kir­kon­maal­ta löytyy mo­ni­puo­li­sia mat­kai­lu­pal­ve­lui­ta. Vie­ras­ve­ne­sa­ta­man lä­hei­syy­des­tä löydät Ran­ta­baa­ri Knaapin, joka on avoinna ke­sä­kau­del­la. Knaapissa kah­vi­la­tuot­tei­den lisäksi voit tilata ennakkoon elin­tar­vik­kei­ta tai muita tar­vik­kei­ta. Saarella on vuo­krat­ta­vis­sa sauna ja ran­ta­hu­vi­la. 


Majoitus

Lin­na­ke­saa­rel­la majoitut edul­li­ses­ti vuo­kraa­mal­la loma-asunnon ri­vi­ta­lois­ta, jotka toimivat ennen hen­ki­lö­kun­nan koteina jotka ovat ma­joit­ta­neet tuhansia sotilaita. Varaukset vie­ras­ve­ne­sa­ta­man lä­hei­syy­des­sä si­jait­se­vas­ta Ran­ta­baa­ri Knaapista, joka palvelee ke­sä­kau­del­la.


Lue lisää


Loma-asunto

Osta tai vuokraa loma-asunnot saaren ri­vi­ta­lois­ta, jotka olivat ennen armeijan hen­ki­lö­kun­nan koteja. 


Lue lisää


Vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma

Kir­kon­maan saarella on vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma johon mahtuu hyvin veneitä. Ran­ta­baa­ri Knaapista, joka palvelee ve­nei­li­jöi­tä ke­sä­kau­del­la.


Lue lisää

1624518037915_20210619_205351-me.jpg
1623669534384_ORIGINAL%20(3)-me.jpg
1624518037549_20200613_142313-me.jpg
1624518037317_20200725_124248-me.jpg

Yh­teys­tie­dot

Kotkan Saaret Oy

1590945-2


Myynti- ja asia­kas­pal­ve­lu

+358 44 055 7493

myyn­ti­pal­ve­lu@kot­kan­saa­ret.fi


Ky­min­lin­nan­tie 22

48600 Kotka

Las­ku­tusosoi­te

Ope­raat­to­ri

OpusCa­pi­ta Solutions Oy 


Verk­ko­las­ku­tusosoi­te 003715909452


OVT-tunnus

003715909452

Pa­pe­ri­las­kut osoit­tee­seen
Kotkan Saaret Oy, PL 93387
00063 LASKUNET

© Kotkan Saaret Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.