Kotkan Saaret

Tervetuloa Kotkan Saaret Oy:n kotisivuille

Täältä löydät mm. tietoa Rankista, Ollinkarista ja Kirkonmaan saarista

Kotkan Saaret

Elämys on tärkein

Rankki, Ol­lin­ka­rit ja Kirkonmaa tarjoavat erilaisia loma- ja mat­kai­lu­mah­dol­li­suuk­sia jo­kai­sel­le. Entiset so­ti­las­saa­ret Rankki ja Kirkonmaa tarjoavat kävijälle mah­dol­li­suu­den tutustua osittain eläk­keel­le jää­nee­seen ran­nik­ko­puo­lus­tuk­seen. Vanhoja kasarmeja, tykkejä, poteroita ja juok­su­hau­to­ja on näh­tä­vil­lä reittien varsilla. Matkailua tukevat majoitus- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lut ke­hit­ty­vät jat­ku­vas­ti ja pääset jo nyt mais­te­le­maan saariston herkkuja ja viet­tä­mään lomaa saarissa. Ol­lin­ka­rit on vuo­krat­ta­vis­sa yk­si­tyis­käyt­töön ja on ihan­teel­li­nen ympäristö juhlille, kokouk­sil­le ja muille ti­lai­suuk­sil­le, jotka eivät kaipaa yli­mää­räi­siä silmiä ja korvia.


Kaikki alkaa matkasi suun­nit­te­lus­ta, jossa myyn­ti­pal­ve­lum­me auttaa ja ideoi kanssasi elä­myk­sel­li­sen koko­nai­suu­den ak­ti­vi­teet­te­ja, ruo­kai­lu­ja, ma­joit­tu­mis­ta ja yh­des­sä­oloa.

1623147949351_104763646_3329350963766044_6015521661735833856_n-me.jpg

Ol­lin­ka­rit

Tarjoamme mieleenpainuvia hetkiä merellisessä ympäristössä. Ollinkarit on kokous- ja kalastuskeskus Kotkan edustalla, vain kymmenen minuutin venematkan päässä Sapokan venesatamasta. Yksityinen saari ja sitä ympäröivä luonto tarjoavat unohtumattomat puitteet kokouksille, juhlille ja muille tilaisuuksille. Tapahtumien järjestämiseen löytyy useampia paikkoja päärakennuksessa, takkatuvassa ja terasseilla.

1622454886914_11813503_914266278619264_5770697010741814877_n-me.jpg

Rankki

Luonnonkaunis Rankin linnakesaari tarjoaa erinomaiset puitteet kokoontumisille, retkeilyyn ja vaikka loma-asumiseen entisellä sotilassaarella. Nykyisin saari on vapaa-ajan käytössä ympäri vuoden, jossa on luontopolkuja, 20 veneen vierasvenesatama ja sauna. Voit tilata opastuskierroksen kuullaksesi Rankin värikkäästä historiasta. Pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja Finferries-saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la.

1623066410447_13558784_1091514857561071_6863438856714396584_o-me.jpg

Kirkonmaa

Kirkonmaa on entinen Puolustusvoimien linnakesaari, joka on toiminut tuhansien sotilaiden koulutuspaikkana. Nykyisin se on ympärivuotinen hurmaava luontomatkailukohde ja vapaa-ajan asumisen saari. Pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja Finferries saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la.

1622454887921_94159608_130845615220721_8170388811998560256_n-fpna6-me.jpg

Lii­ken­nöin­ti

Rankin ja Kirkonmaan saarille pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja Finferries saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la. Järjestämme reittiliikennettä ja tilausristeilyjä erikokoisille ryhmille. Risteilyyn voi yhdistää ohjelmanumeroita, ruokailuja tai vaikkapa majoitusta.

1622454888938_39057068_1890474200998462_1828044484697391104_n-me.jpg
1622454886914_11813503_914266278619264_5770697010741814877_n-me.jpg
1622454887347_Rankki%20ilmakuva%204-yyme2s-1p245-ta2mh9-me.jpg
1623415525350_d034797a-6053-0bf9-f260-585ea3874854-me.jpg
1623147948646_1619319_727692297265270_2072419445_n-me.jpg
1622454886872_Kuva8-me.jpg
1622454887135_Kuva9-me.jpg
1623147949802_523176_460641097303726_456327072_n-me.jpg
1622454886918_11096462_862531150459444_5371734053220517757_n-me.jpg
1623066410447_13558784_1091514857561071_6863438856714396584_o-me.jpg
1623304040513_13575785_1091515124227711_1118954545846706514_o-me.jpg
1623401902590_asdcv-lz560d-me.png

Usein kysytyt ky­sy­myk­set

Voiko Rankkiin ja Kir­kon­maan saarille mennä ympäri vuoden?
Voinko tilata opas­tus­kier­rok­sen Rankissa?
Nälkä yllättää merellä, missä voimme syödä?
Haluatko järjestää juhat, kokouksen tai ta­pah­tu­man?
1622454888120_20369573_1473908975988322_8624435122002226598_o-me.jpg

Varaa tila juhlille, kokouk­sil­le ja vir­kis­tys­päi­vil­le

Vietätä ikumuistoisen päivän Kotkan saaristossaYh­teys­tie­dot

Kotkan Saaret Oy

1590945-2


Myynti- ja asia­kas­pal­ve­lu

+358 44 055 7493

myyn­ti­pal­ve­lu@kot­kan­saa­ret.fi


Ky­min­lin­nan­tie 22

48600 Kotka

Las­ku­tusosoi­te

Ope­raat­to­ri

OpusCa­pi­ta Solutions Oy 


Verk­ko­las­ku­tusosoi­te 003715909452


OVT-tunnus

003715909452

Pa­pe­ri­las­kut osoit­tee­seen
Kotkan Saaret Oy, PL 93387
00063 LASKUNET

© Kotkan Saaret Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.