Elämys on tärkein
Elämys on tärkein
Vietä ikimuistoinen päivä Kotkan saaristossa
 Kuljetus Kotkan saarille vai­vat­to­mas­ti
Kuljetus Kotkan saarille vai­vat­to­mas­ti
Reittiliikenne, taxiveneet ja lauttaliikenne
  Vuokraa oma saari
Vuokraa oma saari
Saaressa sielu lepää ja muut asiat unohtuvat

Kotkan saaret

Rankki, Ol­lin­ka­rit ja Kirkonmaa tarjoavat erilaisia loma- ja mat­kai­lu­mah­dol­li­suuk­sia jo­kai­sel­le. Entiset so­ti­las­saa­ret Rankki ja Kirkonmaa tarjoavat kävijälle mah­dol­li­suu­den tutustua osittain eläk­keel­le jää­nee­seen ran­nik­ko­puo­lus­tuk­seen. Vanhoja kasarmeja, tykkejä, poteroita ja juok­su­hau­to­ja on näh­tä­vil­lä reittien varsilla. Matkailua tukevat majoitus- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lut ke­hit­ty­vät jat­ku­vas­ti ja pääset jo nyt mais­te­le­maan saariston herkkuja ja viet­tä­mään lomaa saarissa. Ol­lin­ka­rit on vuo­krat­ta­vis­sa yk­si­tyis­käyt­töön ja on ihan­teel­li­nen ympäristö juhlille, kokouk­sil­le ja muille ti­lai­suuk­sil­le, jotka eivät kaipaa yli­mää­räi­siä silmiä ja korvia.

Kaikki alkaa matkasi suun­nit­te­lus­ta, jossa myyn­ti­pal­ve­lum­me auttaa ja ideoi kanssasi elä­myk­sel­li­sen koko­nai­suu­den ak­ti­vi­teet­te­ja, ruo­kai­lu­ja, ma­joit­tu­mis­ta ja yh­des­sä­oloa.

Ollinkarit

Tarjoamme mieleenpainuvia hetkiä merellisessä ympäristössä. Ollinkarit on kokous- ja kalastuskeskus Kotkan edustalla, vain kymmenen minuutin venematkan päässä Sapokan venesatamasta. Yksityinen saari ja sitä ympäröivä luonto tarjoavat unohtumattomat puitteet kokouksille, juhlille ja muille tilaisuuksille. Tapahtumien järjestämiseen löytyy useampia paikkoja päärakennuksessa, takkatuvassa ja terasseilla.

Lue lisää

Rankki

Luonnonkaunis Rankin linnakesaari tarjoaa erinomaiset puitteet kokoontumisille, retkeilyyn ja vaikka loma-asumiseen entisellä sotilassaarella. Nykyisin saari on vapaa-ajan käytössä ympäri vuoden, jossa on luontopolkuja, 20 veneen vierasvenesatama ja sauna. Voit tilata opastuskierroksen kuullaksesi Rankin värikkäästä historiasta. Pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja Finferries-saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la.

Lue lisää

Kirkonmaa

Kirkonmaa on entinen Puolustusvoimien linnakesaari, joka on toiminut tuhansien sotilaiden koulutuspaikkana. Nykyisin se on ympärivuotinen hurmaava luontomatkailukohde ja vapaa-ajan asumisen saari. Pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja Finferries saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la.

Lue lisää

Liikennöinti

Rankin ja Kirkonmaan saarille pääset oman veneen lisäksi reitti- ja Finferries saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la. Järjestämme reittiliikennettä ja tilausristeilyjä erikokoisille ryhmille. Risteilyyn voi yhdistää ohjelmanumeroita, ruokailuja tai vaikkapa majoitusta.

Lue lisää

Varaa tila juhlille, kokouk­sil­le ja vir­kis­tys­päi­vil­le